image banner
TRƯỜNG PTDTNT THPT BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

              Ngày 30 tháng 9 năm 2021, trường PT DTNT THPT Bình Phước tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.

              Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Sau các báo cáo là phần tham luận của các cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường để thống nhất, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. 

              Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, Hiệu trưởng Đặng Hùng Sơn ghi nhận và biểu dương về tinh thần làm việc của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt ghi nhận những cá nhân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt trong năm học 2020 – 2021. Trên cơ sở nền tảng của năm học 2020 – 2021 Hiệu trưởng nhà trường quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mỗi cá nhân tự soi mình vào công việc cụ thể để rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm học 2021 - 2022.       

Một số hình ảnh của Hội nghị:

anh tin bai

 Thầy : Đặng Hùng Sơn Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước Hội nghị

anh tin bai

Ông: Hồ Hải Nam - Phó HT nhà trường báo cáo kết quả năm học 2020 - 2021

anh tin bai

Bà: Châu Nguyễn Ngọc Thanh - Kế toán nhà trường báo cáo tài chính nhà trường năm 2021

anh tin bai
Ông: Võ Văn Dũng - Thanh tra nhà trường báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021
và nhiệm vụ thanh tra năm học 2021 - 2022
anh tin bai

Bà:Phạm Thị  Yến - thư ký HN báo cáo kết quả Hội nghị CNVC cấp tổ

anh tin bai

Ký kết giao ước thi đua năm học 2021 - 2022 giữa Ban giám hiệu và Công đoàn nhà trường

anh tin bai

CB GVNV trong Hội nghị