image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng - Thạc sĩ quản lý giáo dục

  Họ tên: Đặng Hùng Sơn

  Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1970

  Điện thoại: 02713886154

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư Chi bộ- Phó Hiệu trưởng -Thạc sĩ quản lý giáo dục

  Họ tên: Phạm Thế Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1978

  Điện thoại: 0382223855

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng -Thạc sỹ Quản lý giáo dục

  Họ tên: Hồ Hải Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1975

  Điện thoại: 0974054556

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Phó Hiệu trưởng - Thạc sĩ quản lý giáo dục

  Họ tên: Phan Sỹ Cường

  Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1976

  Điện thoại: 0919372767

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Tổ phó tổ Toán - Lý - Tin

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0985767113

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. GV Toán

  Họ tên: Nguyễn Thị Thúy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0919300898

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. GV Toán

  Họ tên: Long Văn Phú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0988279480

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Giáo viên Sử

  Họ tên: Hồ Thị Bắc

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0914733089

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. GV Anh

  Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thuận

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0989592493

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. GV Tin học

  Họ tên: Nguyễn Thị Giang

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01699754360

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. GV Tin học

  Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0983176101

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. GV Tin học

  Họ tên: Lê Thị Mỹ Anh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0984772994

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin

  Họ tên: Vũ Thanh Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01654483854

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. GV Lý

  Họ tên: Lý xuân Trưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01698452561

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. GV Lý

  Họ tên: Võ Tấn Hùng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0915533235

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. GV Công nghệ

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0912139900

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Thiết bị

  Họ tên: Hoàng Thị Lý

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0982014948

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  14. Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - CN

  Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0988212437

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  15. GV Hóa

  Họ tên: Đỗ Thị Thu Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0973341510

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  16. GV Sinh

  Họ tên: Nông Đức Thuận

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0985701619

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  17. Tổ trưởng tổ Văn - Anh văn

  Họ tên: Vũ Minh Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0987686910

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  18. Giáo viên

  Họ tên: Lý Thành Chung

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0983205253

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  19. CTCĐ

  Họ tên: Nguyễn Văn Cương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0986712140

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  20. GV thể dục

  Họ tên: Phạm Thị Bích Được

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 02713663088

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  21. GV Sử

  Họ tên: Võ Văn Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0907130900

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  22. Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD - TD - GDQP

  Họ tên: Mai Thị Quỳ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0919370810

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  23. GV Địa - BT ĐTN

  Họ tên: Lục Hữu Bằng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0984633766

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  24. GV GDCD

  Họ tên: Hà Thị Thanh Huyền

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01697686298

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  25. Giáo viên Văn

  Họ tên: Trần Thị Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01665614078

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  26. GV Văn

  Họ tên: Huỳnh Thị Em

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0989592059

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  27. GV Văn

  Họ tên: Võ Thị Hoài Nam

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0978725212

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  28. Quản lý học sinh

  Họ tên: Lê Thị Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0853779885

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  29. GV Văn

  Họ tên: Trần Thị Thanh Hà

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0978883045

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  30. QLHS

  Họ tên: Nguyễn Thị Vui

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0982014948

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  31. QLHS

  Họ tên: Điểu Ép Tân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01668153260

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  32. Tổ phó tổ Quản lý - nuôi dưỡng HS nội trú

  Họ tên: Lê Thị Thu Diễm

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0975553734

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  33. Tổ trưởng tổ Quản lý học sinh

  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  34. Phổ cập GD

  Họ tên: Vũ Thị Thanh Huệ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0947918229

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  35. Kế Toán

  Họ tên: Phan Đông Quang

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0378888689

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  36. Thư viện

  Họ tên: Danh Thị Đa Ni

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0985181459

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  37. Giáo vụ

  Họ tên: Phạm Thị Yến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0942935738

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  38. Văn thư

  Họ tên: Trần Thị Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0985274002

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  39. NV phục vụ

  Họ tên: Ngô Thị Lan

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 01636418563

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  40. Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng HS nội trú

  Họ tên: Lưu Thị Huyền

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0902413623

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  41. Tổ phó tổ nuôi dưỡng học sinh nội trú

  Họ tên: Nguyễn Thị Lan Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  42. Giáo viên ĐHSP Toán

  Họ tên: Vũ Thu Minh Nguyệt

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0984856472

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  43. Giáo viên

  Họ tên: Hà Thị Thúy Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1984

  Điện thoại: 0944424601

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  44. Giáo viên

  Họ tên: Trần Thị Hương

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1982

  Điện thoại: 0977700579

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  45. Giáo viên quản lý học sinh

  Họ tên: Đào Thị Tâm

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0985701708

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch công đoàn ĐHSP Thể dục

  Họ tên: Nguyễn Văn Cương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0986712140

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Ủy viên

  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1982

  Điện thoại: 0918072999

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Ủy viên ĐHSP Tin học

  Họ tên: Nguyễn Thị Giang

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0399754360

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Ủy viên ĐHSP Hóa học

  Họ tên: Đỗ Thị Thu Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0973341510

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Ủy viên

  Họ tên: Danh Thị Đa Ni

  Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1978

  Điện thoại: 0941570030

  >> Xem chi tiết