image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/TB-HVTA 28/03/2023 Thông báo sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2023
Lượt xem: 165
Tải về
51/2017/QH14 06/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Lượt xem: 182
Tải về
88/2014/QH13 06/03/2023 Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Lượt xem: 184
Tải về
29 - NQ/TW 06/03/2023 NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ"
Lượt xem: 160
Tải về
1472/QĐ-UBND 17/08/2022 QĐ ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 192
Tải về
183/TB-DTNT 12/08/2022 TB về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 176
Tải về
14/NQ-CP 05/02/2022 Nghị quyết về mua vắc xin phòng COVID - 19 của Pfizer cho trẻ e từ 5 đến dưới 12 tuổi
Lượt xem: 155
Tải về
426/QĐ-BGGDĐT 28/01/2022 QĐ V/v công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021
Lượt xem: 185
Tải về
406/QĐ-BGDĐT 27/01/2022 QĐ phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID - 19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)
Lượt xem: 184
Tải về
121/HD-BTĐKT 13/01/2022 Hướng dẫn V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID - 19
Lượt xem: 171
Tải về
127/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lượt xem: 190
Tải về
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 186
Tải về
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 31/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán , quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 185
Tải về
3943/TB-SGDĐT 14/12/2021 Về việc tra cứu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Lượt xem: 236
Tải về
323/KH-DTNT 13/12/2021 Triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 10/2021
Lượt xem: 176
Tải về
110/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Lượt xem: 177
Tải về
108/2021/NĐ-CP 07/12/2021 Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hằng tháng
Lượt xem: 163
Tải về
33/2021/TT-BGDĐT 26/11/2021 Ban hành Chương trình Xóa mù chữ
Lượt xem: 190
Tải về
35/2021/QĐ-TTg 24/11/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pahsp luật của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 153
Tải về
32/2021/TT-BGDĐT 22/11/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 163
Tải về
12