image banner
TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 31/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán , quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 117/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 31/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán , quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm tt-so-117-2021-tt-btc.pdf