image banner
Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 51/2017/QH14
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 13/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Hạnh Phúc
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-51-2017-qh14-quoc-hoi.pdf