image banner
Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 32/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Ngô Thị Minh
Tài liệu đính kèm tt-so-32-2021-tt-bgddt.pdf