image banner
Trường PTDTNT THPT Bình Phước
Trường PTDTNT THPT Bình Phước tổ chức Hội nghị Viên chức - người lao động năm học 2023 - 2024

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, trường PT DTNT THPT Bình Phước tổ chức Hội nghị viên chức  - người lao động năm học 2023-2024 

              Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Sau các báo cáo là phần tham luận của các cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường để thống nhất, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. 

              Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Hiệu trưởng Đặng Hùng Sơn ghi nhận và biểu dương về tinh thần làm việc của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt ghi nhận những cá nhân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt trong năm học 2022 – 2023. Trên cơ sở nền tảng của năm học 2022 – 2023 Hiệu trưởng nhà trường quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mỗi cá nhân tự soi mình vào công việc cụ thể để rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm học 2023 - 2024.       

Một số hình ảnh của Hội nghị:

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai